Jelentkezés

Jelentkezés az óvodába 

Az óvoda iránt érdeklődő családoknak több alkalmuk is nyílik arra, hogy a jelentkezést megelőzően minél jobban megismerhessék az óvoda életét, valamint a Waldorf pedagógia sajátosságait, és ezáltal megalapozott döntést hozhassanak az óvoda-választás kérdésében: a téli-tavaszi időszakban nyílt napok és a pedagógiáról szóló előadások kerülnek meghirdetésre, vagy egyéb időpontokban előzetes egyeztetést követően személyes beszélgetésen találkozhatnak pedagógusainkkal, vagy akár már ide járó gyermekek szüleivel, és bepillanthatnak óvodánk életébe.  

Felvételre jelentkezni a 2024/25 nevelési évre 2024. március 25. napjáig lehetséges, az óvodai felvételi jelentkezési lap kitöltésével. Amennyiben szabad hellyel rendelkezünk, az év közbeni jelentkezések/átjelentkezések is az alábbi felvételi folyamat rendje szerint zajlanak és 2024. április 25-ig zárulnak.

A leadott jelentkezési lapok alapján az óvónők a felvételt kérő szülőkkel és gyermekükkel egyéni beszélgetést tartanak, melynek során az óvónők tájékozódnak a gyermek életének addigi alakulásáról, fejlődéséről, személyiségéről, temperamentumáról, valamint a szülők ismereteiről az óvoda nevelési alapelveivel, működésével kapcsolatosan. A beszélgetés során a szülők minden felmerülő kérdésükre választ kapnak.

A felvételi folyamat során a szülők tájékoztatást kapnak az intézmény szervezeti és gazdasági felépítéséről is. A felvételi folyamat részeként az óvónők részéről családlátogatásra is sor kerülhet a jelentkező családoknál.

Ezen beszélgetések során lehetőség nyílik egymás jobb megismerésére, a jövőbeni együttműködés megalapozására, avagy esetlegesen a kapott tisztább kép alapján – a szülők részéről – a jelentkezés visszavonására. Ezt követően kerül sor a döntéshozatalra az egyes felvételi kérelmekről, amelyről a vezető óvónő írásban a jelentkezési lap beadásától számított 30 napon belül értesíti a szülőket. A felvett gyermekeket az óvoda nyilvántartásba veszi. A felvétel és annak feltételei egy közös megállapodás aláírásával válnak érvényessé, melynek során a felvételt nyert családok szerződést kötnek az Óvodával az óvodai jogviszonyról, valamint a fenntartó Egyesülettel való együttműködésről.

Letölthető óvodai felvételi jelentkezési lap 

További információ: Tel: +36 30/478-4085 E-mail: napravar@napravar.hu 

Jelentkezés az iskolába

Az iskola iránt érdeklődő családoknak több alkalmuk is nyílik arra, hogy a jelentkezést megelőzően minél jobban megismerhessék egy Waldorf iskola, a Waldorf pedagógia sajátosságait, és ezáltal megalapozott döntést hozhassanak az iskola-választás kérdésében.

Iskolánk nem kötelező felvételt nyújtó közoktatási intézmény (nem körzetes iskola), és a beiratkozást az iskolába JELENTKEZÉS előzi meg.

Leendő elsősök számára a 2024/25-ös tanévre az iskolánkba való jelentkezés határideje: 2024. március 15.

A felvett elsős gyermekeknek a Zalaegerszegi Járási Hivatal által meghatározott beiratkozási határidő a 2024/25-ös tanévre (és így iskolánkba is)  2024. április 18-19.

Illetve a már működő hét osztályunkba is folyamatosan fogadjuk az átjelentkezéseket.

A jelentkezés módja:

  1. Felvételi jelentkezési lap kitöltése és beküldése emailen, postán vagy személyesen. Email címünk: zalaiwaldorf@zalaiwaldorf.hu,Postacímünk:Zalai Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 29.) Címünk: Becsvölgye, Fő út 61.
  2. Beszélgetés(ek) a felvételt kérő szülők, az osztálytanító és/vagy az iskola tanárainak részvételével.
  3. A leendő elsősök számára szervezett játékos, csoportos foglalkozáson mérjük fel a jelentkezők iskolaérettségét.
  4. Közös beszélgetés a fenntartó egyesület képviselőivel, ahol a szülők pontos képet nyerhetnek az intézmény szervezeti és gazdasági felépítéséről.

Az alábbi jelentkezési lap kitöltésével van lehetőség iskolánkba való jelentkezésre a meglévő első, második, harmadik és negyedik osztályunkba, és a 2023/24-es tanévben induló elsős osztályba:

 Letölthető iskolai felvételi jelentkezési lap

Ezen beszélgetések során lehetőség nyílik egymás jobb megismerésére, a jövőbeni együttműködés megalapozására, avagy esetlegesen a kapott tisztább kép alapján – a szülők részéről – a jelentkezés visszavonására. Ezt követően kerül sor a döntéshozatalra az egyes felvételi kérelmekről, amelyről az iskola írásban a jelentkezési lap beadásától számított 30 napon belül értesíti a szülőket. A felvett gyermekeket az iskola nyilvántartásba veszi. A felvétel és annak feltételei a beiratkozással, és ennek során egy közös megállapodás aláírásával válnak érvényessé, melynek során a felvételt nyert családok szerződést kötnek az intézménnyel a tanulói jogviszonyról, valamint a fenntartó Egyesülettel való együttműködésről.

További információ: 

Email: zalaiwaldorf@zalaiwaldorf.hu

Telefon:

Bálint Orsolya (iskolaképviselő) +36 30/787-1628

Németh-Heves Júlia +36 30/986-5217

Fersztl Viktória: +36 30/708-5610 

facebook: https://www.facebook.com/Tűzmadár-Waldorf-Iskola-Zalai-Waldorf