Tűzmadár Waldorf Iskola

Tűzmadár Waldorf Iskola 

A Zalai Waldorf Egyesület a Napravár Waldorf Óvoda megalapítása után egy hivatalos Waldorf Iskola létrehozását határozta el. A zalaegerszegi Tűzmadár Waldorf Iskolában 2017 szeptemberében indult az első osztály.

Miért alapítottuk meg az iskolát?:

Szeretnénk, ha gyermekeink egy érzelmi biztonságot nyújtó közegben tanulhatnának és bontakoztathatnák ki a bennük rejlő képességeket, tehetséget. 

Szeretnénk, ha harmóniában fejlődne kéz- és mozgásbeli ügyességük (testük), közösségi érzékenységük és érzelemviláguk (lelkük), logikájuk és intellektusuk (szellemük), és ezáltal valamennyi bennük rejlő képességet kibontakoztathatnák. És nem csak intellektuálisan gazdagodnának különféle definíciókkal, lexikális tudással, melynek legnagyobb részét 20 éves korukra elfelejtik és soha nem is fogják használni.   

Szeretnénk, ha gyermekeink olyan iskolába járhatnának, ahol a tananyag felépítése, a tanórák rendje alkalmazkodik az ő aktuális életkori sajátosságaikhoz, testi, lelki és szellemi egészségük megőrzéséhez. Ahol nem nekik kell idomulniuk döntéshozók, tananyagírók által felállított, sokszor gyermekidegen keretekhez.

Szeretnénk, ha gyermeikeink szívesen járnánk iskolába, mert ott érdekes dolgok történnek, mert ott átélhetik és megtapasztalhatják a megtanulnivalókat, és így élményszerűen, szinte észrevétlenül ivódik beléjük a tudás. 

Szeretnénk, ha gyermekeink az iskolában elfogadással és szeretetteljes morális neveléssel találkoznának, és nem a fekete pontoktól, rossz jegyektől, intőktől félve, szorongva töltenék iskolás éveiket.

Szeretnénk, ha gyermekeinknek lenne idejük gyermeknek is maradni kisiskolás éveikben és siettetés nélkül, természetes fejlődési ütemükben érhetnének serdülővé, majd kreatív, önmagát ismerő, önmagáért kiállni képes felnőtté. 

Mi hiszünk abban, hogy ez az út vezet ahhoz, hogy gyermekeink sikeresek legyenek az életben, képesek legyenek megtalálni a hivatásukat, jól végezni a munkájukat, és egész életükben képesek legyenek alkalmazkodni a folyton változó világ új kihívásaihoz.

„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélőerejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. … Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk. És őket is a keresők útjára kell vezetnünk.” Rudolf Steiner 

És hogy mit tanul a szülő egy Waldorf Iskolában? Itt a szülő megtanul egy új szociális minőséget az által, hogy szülői közösséget hoz létre, ami fenntartja és működteti az iskolát. Új képességeket bontakoztat ki magában, hiszen a szülői esteken mindenfajta művészi munkát végezhet, amit az osztálytanító az oktatásban alkalmaz. Mindenekfelett új ismereteket tanul az emberről – a testi, lelki, szellemi összetevőiről – az egész Waldorf-iskolai élet során. Waldorf-szülőnek lenni elsősorban lehetőség. Lehetőség arra, hogy megtudjuk: mire van valóban szüksége a gyermeknek ahhoz, hogy testileg, lelkileg és szellemileg is egészségesen fejlődjön. 

Amennyiben érdeklődőként további információkat szeretnél kapni, keress minket az alábbi elérhetőségeken: 

Fersztl Viktória: +36 30/708-5610 fersztlv@gmail.com 

Németh-Heves Júlia:+36 30/986-5217 nh.juli@gmail.com

Bálint Orsolya (iskolaképviselő): +36 30/787-1628  orsolya.balint71@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/Tűzmadár-Waldorf-Iskola-Zalaegerszeg

Letölthető dokumentumok:

Waldorf Kerettanterv 2020

Pedagógiai program

SZMSZ

Házirend