Miért Waldorf iskola?

Miért Waldorf iskola?

A Zalai Waldorf Egyesület a Napravár Waldorf Óvoda megalapítása, és négy éves működtetése után az óvoda általános iskolával történő bővítését határozta el, ahol 2017 szeptemberében indult az első osztály.

Miért Waldorf iskola?

Mert a Waldorf iskola gyermek-, és személyiségközpontú iskola.

Mert képességeket fejleszt az életben való sikeres beváláshoz: kreativitás, problémamegoldás, önállóság és együttműködési készség, logikus gondokozás, kommunikációs készség…

Összefüggések ismeretén alapuló, értékes és gyakorlatban használható tudást ad.

A gyerekek túlterheltség nélkül, mégis eredményesen tanulnak.

Idegen nyelvet tanít első osztálytól kezdve.

Személyre szabott, részletes szöveges értékelés váltja fel az osztályzatokat.

Államilag elfogadott alternatív Waldorf kerettanterv szerinti oktatás.

Sok mozgás, ritmus, zene és rajz a közismereti (pl. írás-olvasás, matematika) órákon is.

Élményekkel, a tanulnivalók gyakorlati átélésével, megtapasztalásával tanít.

Kertművelés, kézműves tevékenységek, speciális mozgásórák jellemzik.

Mert felmérések és tanulmányok bizonyítják, hogy a Waldorf-iskolások az állami iskolák tanulóival összehasonlítva 

  • nagyobb lelkesedéssel tanulnak, kevesebbet unatkoznak
  • úgy érzik, egyénileg fejlesztik őket, és az iskolában mindenekelőtt saját erősségeiket ismerik meg.
  • a tudást kreatívan és megoldásközpontúan alkalmazzák az új területekre, a tanultakat pedig nem csak a következő vizsgáig konzerválják, hanem az itt megszerzett tudás egy életre szól. 
  • végbizonyítványaik között nincsenek statisztikailag mérhető különbségek.

Forrás: http://utajovobe.eu/hirek/eu-tarsadalom-es-jog/2962-a-waldorf-iskolak-eletrevalobb-fiatal-embereket-nevelnek

Mert itt a gyermekek érzelmi biztonságot nyújtó közegben tanulhatnak és bontakoztathatják ki a bennük rejlő képességeket, tehetséget. 

Mert itt harmóniában fejlődik kéz- és mozgásbeli ügyességük (testük), közösségi érzékenységük és érzelemviláguk (lelkük), logikájuk és intellektusuk(szellemük). 

Mert itt a tananyag felépítése, a tanórák rendje és módszertana alkalmazkodik a gyermekek aktuális életkori sajátosságaikhoz, testi, lelki és szellemi egészségük megőrzéséhez, és ezért ide a  gyermekek szeretenek járni.  

Mert itt a gyermekek elfogadással és szeretetteljes morális neveléssel találkoznak, és nem félve, szorongva töltik iskolás éveiket.

Mi tudjuk, hogy ez az út vezet ahhoz, hogy gyermekeink sikeresek legyenek az életben, képesek legyenek megtalálni a hivatásukat, jól végezni a munkájukat, és egész életükben képesek legyenek alkalmazkodni a folyton változó világ új kihívásaihoz.

„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélőerejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. … Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk. És őket is a keresők útjára kell vezetnünk.” Rudolf Steiner 

Mert az iskolát alapító Zalai Waldorf Egyesület fenntartója a 2012 óta működő Napravár Waldorf Óvodának, így stabil háttérrel, és több éves intézmény-működtetési tapasztalattal rendelkezünk. 

És hogy mit tanul a szülő egy Waldorf Iskolában? Itt a szülő megtanul egy új szociális minőséget azáltal, hogy szülői közösséget hoz létre, ami fenntartja és működteti az iskolát. Új képességeket bontakoztat ki magában, hiszen a szülői esteken mindenfajta művészi munkát végezhet, amit az osztálytanító az oktatásban alkalmaz. Mindenekfelett új ismereteket tanul az emberről – a testi, lelki, szellemi összetevőiről – az egész Waldorf-iskolai élet során. Waldorf-szülőnek lenni elsősorban lehetőség. Lehetőség arra, hogy megtudjuk: mire van valóban szüksége a gyermeknek ahhoz, hogy testileg, lelkileg és szellemileg is egészségesen fejlődjön. 

És végül a névválasztásról: miért válaszottuk iskolaalapító kezdeményezésünknek a „Tűzmadár ” nevet?

A Tűzmadár a Nap jelképe. Energiája inspirál; cselekvésre, kreativításra serkent, hiszen eleme a tűz. Ez az őselem a szellem átalakító erejét jelképezi, a madár pedig a lélek szimbóluma. Felégeti az akadályokat, lerombolja az elavult nézeteket és új ideát teremt a helyébe. A Nap szimbolizálja a józan észt, az értelmet, a szellemet, a tisztaságot, a tanítást, a gyógyítást, a regenerációt, az alkotást, a megvilágosodott tudatot, az újjászületést, a teremtést és a rendet.

Ha szeretnél további információt kapni az iskoláról, keress minket az alábbi elérhetőségeken:

zalaiwaldorf@zalaiwaldorf.hu

Telefon: +36 30/708-5610, +36 30/986-5217

facebook: https://www.facebook.com/Tűzmadár-Waldorf-Iskola-Zalaegerszeg