Pedagógusaink, játékaink, környezetünk

Pedagógusaink

Szabó-Hujber Éva óvodavezető

Simonné Csuka Viktória

Hevesi Tünde

Weissné Tóth Erika

Márovics Éva 

Vancák Gabriella

Borsós Anikó

A gyerekek között a legfontosabb az óvónő belső magatartása, hitelessége. Mivel a gyerek nem tud nem utánozni, az óvodapedagógusnak jó mintát kell adnia, a gyerekek között tudatosan kell jelen lennie.

A jó waldorf-pedagógus:

  • Nyitott, járatos az embertani ismeretekben– elméletben és gyakorlatban egyaránt.
  • Képes az egyedi, az általánostól eltérő különös megfigyelésére. Nincsenek előítéletei s így felfogja a gyerekből érkező, szükségleteiből fakadó felszólításokat.
  • Pedagógiai fejlesztő munkájának alapelvévé kívánja tenni az utánzást, amely saját szeretetteljes mintaképül szolgáló tevékenységét követi.
  • Nem direkt utasításokkal vezet, hanem figyelmes, gondozó vezetést gyakorol, ami a gyermeki személyiség még hiányzó belső vezéreltségét helyettesíti.
  • Figyelmet fordít a mozdulatok helyes használatára a ritmikus játékokban.
  • Segíti a gyerek kreativitását.

Természetes környezetben, természetes játékok között

A Waldorf-óvoda teljes egészében és minden részletében az óvodáskorú gyerekek sajátos életformáját, egészséges fejlődését szolgálja. Ezért a tárgyi feltételek területén a Waldorf-óvodapedagógia szükségesnek tartja rendkívül tudatos választást. Olyan környezetet hoz létre, amelyben a gyerek bizalommal ismerheti meg a világot, annak erkölcsi oldalát.

A Waldorf-óvoda egyszerű, természetes játékokat használ, melyek segítik a képzelőerő kibontakozását.

A természetes anyagok – a műanyag és/vagy elektronikus játékokkal szemben – nagyon fontosak, hogy a kisgyermek megtapasztalja a fizika törvényeit úgy, ahogy azok a maguk valójában léteznek, működnek. A természetes anyagokból készült játékok által az óvodások megismerkednek az anyagok fajsúlyával, felületével, egyensúlyozhatóságával (fa építőkocka vs. Lego) A waldorf óvodában ezért mindig ott van a fa, a méhviasz, a gyapjú és a gyógynövények illata.

Játékaink és berendezéseink természetes anyagokból készültek: fa játékok, gyapjú-vászon bábuk, fa bútorok, gyapjú szőnyegek, puha vászon párnák, pamut textíliák, vesszőkosarak. Játékaink egy részét a természetből hoztuk, gyűjtöttük: nagy „gesztenyefürdő” kosár, ágak, szőlő és egyéb gyökerek, tobozok, érdekes formájú-nagyságú kövek… A gyermek testi-lelki-szellemi fejlődésének legfontosabb területe a SZABAD játék. Ennek az elmélyült tevékenységnek az intenzív, többirányú erőkifejtésre ösztönző hatása a testi nevelésnek is fontos állomása.